Праскави гас прави воду за час

Advertisements
Објављено под Почетак | Оставите коментар

Добијање кисеоника

Објављено под Почетак | Оставите коментар

Енергетски нивои, поднивои, атомске орбитале. Електронска конфигурација

Енергетски нивои представљају скуп електронских орбитала које имају исти главни квантни број n. Називају се још и „путањама“ или „сферама“ или „љускама“ или „слојевима“ и на…

Извор: Енергетски нивои, поднивои, атомске орбитале. Електронска конфигурација

Објављено под Почетак | Оставите коментар

Врсте хемијских супстанци

Извор: Врсте хемијских супстанци

Објављено под Почетак | Оставите коментар

Хемија љубави

Хемија љубави ❤

(преузето са сајта „Свет хемије“ )

Објављено под Занимљивости | Оставите коментар

Пуфери (пуферски системи)

Пуфер је раствор који се приликом додатка мале количине киселине или базе, или приликом разблажења, опире променама у концентрацијиводоникових и хидроксилних јонова, па самим тим и одржава константну вредност рН.  Пуфери се обично састоје из слабе киселине (базе) и њене соли односно слабе киселине/базе и њене конјуговане базе/киселине . Примери: ацетатни пуфер (етанска, сирћетна или ацетатна киселина и њена со натријум ацетат) или амонијачни пуфер (амонијум хидроксид и амонијум хлорид)

Многе реакције захтевају сталан рН јер се променом истог могу променити и иначе уобичајени производи. Сталност киселости коју осигуравају пуфери веома је практична и применљива у многим, а нарочито биохемијским процесима. 

Пуфери су веома присутни у организму јер је активност многих  ензима директно условљена одговарајућом киселошћу. Тако се у крви одржава pH између 7,35 и 7,45 захваљујући  хемоглобину а између осталог и бикарбонатном пуферу, док је pH у нпр.  лизозомима између 5,6 и 5,8.

Пуфери се користе и на индустријском нивоу, у процесима ферментација, у аналитичкој хемији, фармацији итд.

regulacija-acidobazne-ravnotee-glavni-puferski-sustavi-u-krvi-12-728

регулација ацидо-базне равнотеже у организму

Објављено под Ученици | Оставите коментар

рН вредност

рН вредност.

Објављено под Почетак | Оставите коментар